За Нас

Нашата филозофија и визија.

Hest

Основана во 1990 година, во Скопје-Македонија, ХЕСТ е фабрика за производство на декоративни и индустриски бои и лакови посветена на квалитет, безбедност и ефикасност.

Денес нашата фабрика е поделена на два индустриски дела:

  • Погон за производство на прашкасти материјали(глет маси, лепаци) и погон за призводство на течни премазни материјали(декоративни и индустриски премази).
  • Покрај големо продажбата Хест има свој малопродажен дуќан каде што се услужуваат клиентите со помала потреба од количини.

Контиунираното учење и усовршување на работниот кадар резултира со постигнување на добри резултати преку продажбата на квалитетни производи и одржување на добри партнерси односи со клиентите.

Растеме на пазарот за индустриски и декоративни бои и лакови благодарение на незаменливите премазни перформанси, кои се внимателно и грижливо формулирани, со помош на нашиот стручен и посветен тим.

Со обезбедување на ефикасни и одржливи решенија, се трудиме да понудиме најдобра можна понуда за луѓето на пазарот денес, и за генерациите коишто следат.

Долгогодишни застапници сме и на престижниот бренд за бродски премази-ХЕМПЕЛ со којшто имаме успешна соработка изминатите години работа.

Нашата мисија е да воспоставиме, одржиме и унапредиме нови партерски односи со клиенти од земјава и странство и да освоиме нови тржишта преку континуирано унапредување на производните процеси и посветена работа.

Целосно сме предадени на нашата работа, за што зборува успехот на секој наш проект.