Контакт

Стапете во контакт со нас.

Продавница

Skupi BB – Скопје, Р. Македонија

Hest_2000@hotmail.com
+38923095560

+38975472804

Фабрика

Улица 1632 бр.36 – Скопје, Р. Македонија

Hest_2000@hotmail.com

+38922551188

Социјални мрежи