Референци

Г.Т.Ц Скопје

Г.Т.Ц Скопје- бојадисување на гаражниот простор и челични конструкции ( сопствен изведувач)