Референци

Мост Гоце Делчев

Бојадисување на мост-Гоце Делчев 2013 год (сопствени изведувачи)