Референци

Средни училишта

Бојадисување на средни училишта во Репубилка Македонија (инвеститор-USAID/MACEDONIA-CHSI Louis Berger Group Inc. Skopje)- 2005