Референци

Хидроцентрала Св. Петка

Бојадисување на хидроцентрала Св. Петка (сопствени изведувачи) 2010 год