Референци

Хотел Портал

Бојадисување на целиот објект -Хотел Портал 2010 год