Референци

Хотел-Ресторан Сенигалија

Бојадисување на челичната конструкција на Хотел-Ресторан Сенигалија 2014