Produktet

Veshje për mbrojtjen e sipërfaqeve prej druri

Aquaton

Aquaton

Masë lyrëse me bazë akrilike të disperzuar me pigmente të lehtë që theksojnë strukturën e drurit dhe i japin asaj një shkëlqim të mëndafsht. Hollohet me ujë, nuk ndizet dhe nuk është e dëmshme për shëndetin.

Informacion teknik
Shkarkoni XLS