Referencat

Diga e Kozjakut

Ngjyrosja e Branës Kozjak (kontraktues -CWE) 2003