Referencat

Filip II arenë

Ngjyrosja e konstruksioneve metalike në Arenën-Filip II (kontraktues personal-2009).