Referencat

Pishtari metalik për Olimpiadën

Ngjyrosja e konstruksionit metalik të pishtarit për Olimpiadën në Greqi (kontraktues -Iskra Kumanovë) 2004